08.04.24 | Artikler

UCplus er klar til at uddanne tryghedsvagter

Nu er der kun tre uger tilbage, inden kommunerne fra 1. maj kan begynde at anvende kommunalt ansatte tryghedsvagter, og UCplus gør sig klar til at efteruddanne vagter, så de er klædt på til at håndtere deres nye opgaver.
Uddannelseschef hos UCplus Vagt og Sikkerhed, Stefan Ammitzbøl Hylleborg, ser frem til at byde de nye tryghedsskabende vagter velkommen.

10 dages efteruddannelse til Tryghedsvagter

Loven om kommunale tryghedsvagter har været længe undervejs. Gennem hele processen har UCplus Vagt og Sikkerhed, Danmarks største vagtskole, bidraget med input til, hvordan de kommende tryghedsvagter bedst kan klædes på til at understøtte politiets indsats for at opretholde ro og orden på offentlige arealer.

De kommunale tryghedsvagter skal gennemføre et 10 dages supplerende AMU-kursus med titlen “Tryghedsvagt”, og uddannelseschef hos UCplus Vagt og Sikkerhed, Stefan Ammitzbøl Hylleborg, ser frem til at byde de nye tryghedsskabende vagter velkommen.

Praksisnær undervisning i det offentlige rum

Tryghedsvagtkurset udstyrer deltagerne med viden og færdigheder inden for sikkerhed, avanceret konflikthåndtering og kommunikation med borgere samt myndigheder, og UCplus lægger vægt på praksisnær undervisning i det offentlige rum for at sikre, at kursisterne kan anvende det lærte direkte i praksis.

Da kursisterne allerede har erfaring fra sikkerhedsbranchen, vil undervisningen i vid udstrækning tage udgangspunkt i deres eksisterende viden. Dette gør efteruddannelsen både spændende og relevant, samtidig med at det tilføjer yderligere værktøjer til vagternes professionelle repertoire.

Vil du vide mere, så kan du læse mere om uddannelsen til tryghedsvagt her eller ring til vores administration på telefon 44 87 01 00.

Cookies
Tilmeld