Afklaring & jobaftale

Deltag i gratis afklaringsforløb
og få garanti for job som vagt

Afklaring & jobaftale

Aftale om job som vagt

UCplus’ Jobaftale er et tilbud til ledige borgere med jobplan, hvor jobcentret ønsker at få vurderet forudsætninger for at gennemføre den grundlæggende vagtuddannelse samt efterfølgende muligheder for ansættelse.

Start med et gratis afklaringsforløb

For at blive omfattet af UCplus’ Jobaftale skal den ledige deltage i et gratis afklaringsforløb.
På afklaringsforløbet afklares den lediges kompetencer i forhold til at kunne gennemføre den grundlæggende vagtuddannelse og trives med et job som vagt.

Gennemfører den ledige afklaringsforløbet med tilfredsstillende resultat, er der mulighed for at han eller hun bliver tilbudt optagelse på vagtuddannelsen inklusiv jobaftale.

Vi laver løbende aftaler om afklaring og job som vagt. Kontakt os og aftal nærmere.

Indhold på afklaringsdagen

  • Information om branchens jobmuligheder og arbejdsforhold
  • Branchens service profiler – vagtens personprofiler
  • Test af dansk sproglige færdigheder
  • Præ-samtale med en arbejdsgiver

Alle deltagere får efter endt afklaringsforløb en samlet tilbagemelding og anbefalinger til en plan for videre uddannelse. Jobcentret får ligeledes en skriftlig tilbagemelding på UCplus’ vurdering af den lediges forudsætning for at gennemføre en vagtuddannelse.

Camilla Riis Qvie

Camilla Riis Qvie

Administrationschef

Tlf.: 44 87 01 00
E-mail: administration@ucplus.dk

Cookies
Tilmeld