Regler, priser & økonomi

Alt du skal vide om AMU-kurser

De fleste af vores kurser udbydes som arbejdsmarkedsuddannelser / AMU-kurser. Prisen på et AMU-kursus afhænger af flere ting, først og fremmest om du er ledig eller i arbejde.

 

Til dig der er ledig

Hvis du er ledig, skal du altid kontakte din A-kasse eller dit jobcenter for at høre, om de vil betale for kurset.
Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

Til dig der er i job eller selvforsørgende

Hvis du er i arbejde eller selvforsørgende, skal du eller din arbejdsgiver betale for kurset.
Den grundlæggende vagtuddannelse koster 5.700 kr. Øvrige AMU-kurser koster 126 kr. om dagen.
Du skal ud fylde et AMU-skema, som du finder her.

 

 

Spørgsmål & svar om AMU

 

Hver onsdag klokken 10 holder vi online infomøde, hvor du kan blive klogere på jobbet som vagt og den grundlæggende vagtuddannelse.
Tilmeld dig her

Forkortelsen AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse. AMU-kurser er lavet til at forbedre dine muligheder for at komme i job eller skifte job.

Du skal selv betale for dit kursus, hvis du er i arbejde eller selvforsørgende. Det vil sige, hvis du ikke er meldt ledig i dit Jobcenter eller i en a-kasse. Hvis du modtager nogen form for ydelse som for eksempel dagpenge eller kontanthjælp,  må du ikke selv betale. Det skal være dit jobcenter eller din a-kasse, som godkender og betaler kurset.

Den grundlæggende vagtuddannelse koster 6.000,-

Hvis du har mistet dit AMU-bevis, kan vi lave et nyt til dig. Det koster 200 kr.

Er du ledig på offentlig forsørgelse (f.eks. dagpenge eller kontanthjælp) er det enten dit jobcenter eller din A-kasse, der skal godkende og betale for et AMU-kursus. For at få godkendt at du må tage et AMU-kursus, skal du bruge en udfyldt AR237-blanket. Du kan få blanketten fra det uddannelsessted, du ønsker at tage kursus. Uddannelsesstedet skal udfylde kursusnavn, kursuskode samt startdato. Du skal udfylde CPR-nummer og aflevere blanketten med oplysninger i dit jobventer eller din A-kasse, der herefter tager stilling til, om de vil godkende din ansøgning om at starte på AMU-kursus.

Hvis du er ledig og har ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, skal du udfylde en AR237 formular, som du finder får tilsendt når du tilmelder dig. Når den er stemplet og underskrevet af os, skal den behandles af din a-kasse.
Hvis du er på kontanthjælp, skal du foreslå kurset til din sagsbehandler. Din sagsbehandler skal sende et betalingstilsagn til os.

Du kan vælge muligheden for at søge VEU-godtgørelse når du tilmelder dig.
VEU-godtgørelse er en erstatning for den indtægt, du har mistet ved at deltage i kurset. Det er en form for lønkompensation.
Du søger VEU-godtgørelse når du tilmelder dig kurset via vores hjemmeside. VEU-godtgørelsen bliver udbetalt fra AUB og bliver udbetalt via din nem konto, når kurset er slut. Vare dit kursus mere end 3 uger, vil pengene blive udbetalt løbende.

Når du er ledig på dagpenge, har du ret til at tage op til seks ugers jobrettet uddannelse. Det kaldes også selvvalgt uddannelse.

Betalingsbetingelser

Til private
Efter tilmelding til et kursus på UCplus modtager du et girokort med det samlede beløb for at deltage i kurset.
Det samlede beløb for kurset skal indbetales på det kontonummer, der er angivet på girokortet senest på den anførte dato for betalingsfrist, dog senest på første kursusdag.

Hvis UCplus ikke har modtaget beløbet på første kursusdag, mister du din plads på holdet.
Afmelder du inden kursusstart og efter indbetaling af det fulde kursusbeløb, tilbagebetaler UCplus hele beløbet.
Springer du fra senere end to dage inde i kursusforløbet, giver UCplus ikke pengene tilbage, og du betaler for hele kurset.
UCplus forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger. Aflyser UCplus et kursus inden kursusstart, tilbagebetales det fulde beløb.

Til virksomheder
Private virksomheder har betalingsfrist på 8 dage fra modtagelse af faktura.
Offentlige virksomheder (med EAN-nummer) har betalingsfrist på 14 dage.
Såfremt betalingsbetingelserne overskrides, risikerer virksomheden at miste retten til tilskud fra Undervisningsministeriet og VEU-godtgørelse.
Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende skal benytte den digitale tilmeldingsportal www.voksenuddannelse.dk. Herfra skal arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende også ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring.

UCplus forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger.
Aflyser UCplus et kursus inden kursusstart tilbagebetales det fulde beløb til kursisten.

Betalings-
betingelser

Til private
Efter tilmelding til et kursus på UCplus modtager du et girokort med det samlede beløb for at deltage i kurset.
Det samlede beløb for kurset skal indbetales på det kontonummer, der er angivet på girokortet senest på den anførte dato for betalingsfrist, dog senest på første kursusdag.

Hvis UCplus ikke har modtaget beløbet på første kursusdag, mister du din plads på holdet.
Afmelder du inden kursusstart og efter indbetaling af det fulde kursusbeløb, tilbagebetaler UCplus hele beløbet.
Springer du fra senere end to dage inde i kursusforløbet, giver UCplus ikke pengene tilbage, og du betaler for hele kurset.
UCplus forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger. Aflyser UCplus et kursus inden kursusstart, tilbagebetales det fulde beløb.

Til virksomheder
Private virksomheder har betalingsfrist på 8 dage fra modtagelse af faktura.
Offentlige virksomheder (med EAN-nummer) har betalingsfrist på 14 dage.
Såfremt betalingsbetingelserne overskrides, risikerer virksomheden at miste retten til tilskud fra Undervisningsministeriet og VEU-godtgørelse.
Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende skal benytte den digitale tilmeldingsportal www.efteruddannelse.dk Herfra skal arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende også ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring.

UCplus forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger.
Aflyser UCplus et kursus inden kursusstart tilbagebetales det fulde beløb til kursisten.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe
dig ved telefonerne 

 

I tvivl?

Få personlig online vejledning om efteruddannelse og brancheskift hos en af vores vejledere.

Cookies
Tilmeld